Responsive Joomla Templates by BlueHost Coupon

Klauzula informacyjna RODO

KLAUZULA INFORMACYJNA

o przetwarzaniu danych osobowych 

W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych RODO

INFORMUJEMY, co następuje

Administratorem Państwa danych osobowych jest:

I Liceum Ogólnokształcące im. Marii Skłodowskiej – Curie w Złotowie

ul. Boh. Westerplatte 9, 77-400 Złotów  

tel: 67 263 25 99  , email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Inspektorem ochrony danych w I Liceum Ogólnokształcącym im. Marii Skłodowskiej - Curie w Złotowie jest:

Alicja Mendyk

ul. Łowiecka 1

77-400 Złotów

Tel: 500 329 056

Email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.  

Do inspektora ochrony danych można zwracać się z pytaniami dotyczącymi sposobu i zakresu przetwarzania Państwa danych osobowych, w związku z działaniem szkoły. 

Podstawę przetwarzania Państwa danych osobowych stanowią:

- obowiązujące przepisy prawa

- zawarte umowy

- udzielona przez Państwa zgoda.

Cele przetwarzania danych osobowych:

Państwa dane osobowe przetwarzane będą dla celów realizacji zadań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych wynikających z przepisów prawa, statutu oraz realizowanych w interesie publicznym.

Odbiorcami Państwa danych osobowych mogą być :

  • podmioty przetwarzające na podstawie zawartych umów (np. podmioty świadczące usługi informatyczne, bhp itp.)
  • podmioty uprawnione na podstawie odrębnych przepisów prawa  (np. Policja, Prokuratura, Sąd, Starostwo Powiatowe itp.)

Okres przechowywania danych osobowych:

Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres nauki w szkole.  Po tym czasie dane zostaną zarchiwizowane i będą przechowywane na czas uregulowane odrębnymi przepisami prawa.

Przekazywanie danych osobowych do państw trzecich

Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowej.

W związku z przetwarzaniem Państwa danych, przysługują Państwu następujące uprawnienia:

  • prawo dostępu do treści swoich danych, prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania , którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;
  •  prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w przypadku uznania, iż przetwarzanie Państwa danych osobowych narusza przepisy rozporządzenia RODO.

Charakter wyrażenia zgody na przetwarza nie danych osobowych:

Podanie przez Państwa danych osobowych niezbędnych do realizacji zadań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych jest obowiązkowe.

Podanie przez Państwa innych danych osobowych jest dobrowolne, jednakże może być warunkiem skorzystania z niektórych świadczeń lub usług.

Dokumenty szkolne

Nazwa dokumentu Rozmiar Data
An Adobe Acrobat file Koncepcja pracy szkoły 187.45 KB 2015-11-08
An Adobe Acrobat file Koncepcja pracy szkoły_prezentacja 90.22 KB 2015-11-08
An Adobe Acrobat file Kryteria ustalania oceny zachowania po 12.03.19 282.81 KB 2019-03-15
An Adobe Acrobat file Program profilaktyczno-wychowawczy 18_19 684.84 KB 2019-01-22
An Adobe Acrobat file Przyjaciel Szkoły_regulamin 130.31 KB 2015-11-08
An Adobe Acrobat file Regulamin dyskotek szkolnych 275.13 KB 2015-06-16
An Adobe Acrobat file Regulamin połowinek 78.39 KB 2013-10-16
An Adobe Acrobat file Regulamin samorządu uczniowskiego 357.62 KB 2014-01-08
An Adobe Acrobat file Regulamin studniówki 51.71 KB 2014-01-08
An Adobe Acrobat file Regulamin stypendium pp Augustynów 175.44 KB 2017-04-06
A Compressed file Regulamin wycieczek z załącznikami 563.42 KB 2018-09-20
An Adobe Acrobat file Regulamin zajęć pozalekcyjnych 851.95 KB 2018-04-05
An Adobe Acrobat file Tryb wyborów samorządu uczniowskiego 322.58 KB 2014-01-08
An Adobe Acrobat file regulamin_biblioteki 209.35 KB 2017-02-15
An Adobe Acrobat file regulamin_podręczniki 185.72 KB 2017-09-05
An Adobe Acrobat file regulamin_stanowiska_komp 77.76 KB 2017-02-13
An Adobe Acrobat file regulamin szkoly po 3.10.2017 r. 391.75 KB 2017-10-04
An Adobe Acrobat file statut LO od 09.10.18 566.23 KB 2018-10-10

Przedmiotowe Zasady Oceniania:
Nazwa dokumentu Rozmiar Data
An Adobe Acrobat file PSO EDB 357.73 KB 2018-09-14
An Adobe Acrobat file PZO WOK 264.55 KB 2018-09-14
An Adobe Acrobat file PZO biologia 231.77 KB 2018-09-13
An Adobe Acrobat file PZO chemia 334.08 KB 2018-09-14
An Adobe Acrobat file PZO fizyka 211.14 KB 2018-09-17
An Adobe Acrobat file PZO geografia_2018_2019 624.83 KB 2018-09-13
An Adobe Acrobat file PZO historia, WoS, HiS od 2018 252.46 KB 2018-09-14
An Adobe Acrobat file PZO języki obce 546.35 KB 2018-09-13
An Adobe Acrobat file PZO język polski 366.76 KB 2018-09-14
A compressed ZIP file PZO matematyka 2018_2019 1.38 MB 2018-09-13
An Adobe Acrobat file PZO podstawy przedsiębiorczości_2018_2019 469.15 KB 2018-09-13
An Adobe Acrobat file PZO przyroda_2018_2019 354.91 KB 2018-09-13
An Adobe Acrobat file PZO wych. fizyczne 467.05 KB 2018-09-16

Aktualności

Informacje

Lokalizacja naszej szkoły ...

Szkoła mieści się w centrum Złotowa, przy jednej z głównych ulic, prowadzących do dworca kolejowego i autobusowego. W sąsiedztwie Liceum znajdują się: pływalnia Laguna, korty tenisowe, lodowisko (w czasie zimy) i sala Z.C.A.S., na której swoje spektakle wystawia szkolny teatr Matysarek. Złotów jest siedzibą gminy oraz miastem powiatowym, położonym w środkowej części Krajny, nad rzeką Głomią, na północnym krańcu województwa wielkopolskiego. 

O nas ...

Szkoła ma wieloletnie doświadczenie w kształceniu młodzieży. Nasi absolwenci studiują na znanych uczelniach w kraju i za granicą. Na podstawie wyników badań ankietowych, przeprowadzonych wśród młodzieży i rodziców naszych uczniów, zdecydowana większość uważa, że szkoła jest bezpieczna, a uczniowie są  zadowoleni z podjęcia nauki w naszym Liceum. Misja, wizja i priorytety pracy szkoły. Prezentacja