Responsive Joomla Templates by BlueHost Coupon

To już dzisiaj … !!!

Po raz trzeci w naszej Szkole, będziemy gościć grupę młodzieży z Gymnasium Am Kothen w Wuppertal. Od 10 do 17 czerwca 2013 roku uczniowie klas I a, I c i II a, będą przyjmować w swoich rodzinach rówieśników z Niemiec. Od poniedziałku do piątku, uczniowie i ich partnerzy, będą spędzać czas w szkole, pracując nad tematem „Świat młodych ludzi: szkoła, zainteresowania, pasje i plany na przyszłość”. Poza pracą projektową, dla wszystkich uczestników, przygotowano wiele atrakcyjnych spotkań, zajęć, wyjazdów, wycieczek. Wspólna praca, spotkania z ciekawymi ludźmi, zabawa na świeżym powietrzu lub w otoczeniu zabytków naszego miasta, jak również spotkania w rodzinach, pozwolą młodzieży z Niemiec poznać kulturę i tradycję naszego regionu i kraju oraz przełamywać panujące stereotypy w obu narodach. Atrakcją jest wyjazd do Torunia, gdzie w programie wycieczki jest poznanie zabytków miasta, zwiedzanie Domu Kopernika, seans w miejscowym Planetarium oraz przejazd autokarem przez Akademickie miasteczko UMK na Bielanach. Wymiana ma charakter dwustronny. We wrześniu młodzież naszej Szkoły odwiedzi swoich rówieśników w ich Szkole, w Niemczech. Działania te są możliwe dzięki wielkiemu zaangażowaniu uczniów i ich rodziców, wsparciu finansowemu jednostki zarządzającej naszą Szkołą, Starostwu Powiatowemu w Złotowie oraz Polsko – Niemieckiej Współpracy Młodzieży, z siedzibą w Warszawie.

Wszystkim uczestnikom wymiany życzymy wielu ciekawych i miłych wrażeń!

Wymiana w obiektywie

aut. Ewa Miareczko i Wiesława Polanin – koordynatorki wymiany

Lokalizacja naszej szkoły ...

Szkoła mieści się w centrum Złotowa, przy jednej z głównych ulic, prowadzących do dworca kolejowego i autobusowego. W sąsiedztwie Liceum znajdują się: pływalnia Laguna, korty tenisowe, lodowisko (w czasie zimy) i sala Z.C.A.S., na której swoje spektakle wystawia szkolny teatr Matysarek. Złotów jest siedzibą gminy oraz miastem powiatowym, położonym w środkowej części Krajny, nad rzeką Głomią, na północnym krańcu województwa wielkopolskiego. 

O nas ...

Szkoła ma wieloletnie doświadczenie w kształceniu młodzieży. Nasi absolwenci studiują na znanych uczelniach w kraju i za granicą. Na podstawie wyników badań ankietowych, przeprowadzonych wśród młodzieży i rodziców naszych uczniów, zdecydowana większość uważa, że szkoła jest bezpieczna, a uczniowie są  zadowoleni z podjęcia nauki w naszym Liceum. Misja, wizja i priorytety pracy szkoły. Prezentacja