Responsive Joomla Templates by BlueHost Coupon

Dzień Sportu

Dnia 27 czerwca 2013r. tuż przed zakończeniem roku szkolnego w naszej szkole odbył się Dzień Sportu. Młodzież miała okazję wspólnie się pobawić i stoczyć zdrową rywalizację sportową.

Tegoroczny Dzień Sportu składał się z dwóch części. Z każdej klasy wyłoniono wcześniej 6 osób, które wraz z wychowawcą brały udział w grze terenowej. Zadaniem każdej drużyny było odnalezienie możliwie jak największej liczby fontann i zrobienie sobie przy nich najciekawszego i najbardziej pomysłowego zdjęcia. To nie było jednak jedyne zadanie podczas gry terenowej. Uczestnicy musieli również poszukać odpowiedzi na pytania w wyznaczonych miejscach na planie Złotowa oraz odpowiedzieć na kilka pytań dotyczących posiadanej wiedzy z różnych dziedzin nauki. Po upływie jednej godziny wszystkie grupy miały powrócić do szkoły wraz z wypełnioną kartą odpowiedzi i wykonanymi fotografiami. Po sprawdzeniu odpowiedzi i obejrzeniu wszystkich zdjęć przedstawiciele Samorządu Uczniowskiego oraz nauczyciele zadecydowali, że zwycięską klasą zostaje klasa IIa. Oprócz bezbłędnie wypełnionej karty odpowiedzi reprezentacja klasy wykonała najlepsze zdjęcia. Drugie miejsce zajęła klasa Ib, trzecie – IIc.

Podczas, gdy trwała gra terenowa, na terenie przy hali widowiskowo-sportowej rozgrywała się Szkolna Olimpiada Integracyjna. W zawodach wzięło udział siedem drużyn składających się po jednym uczniu z każdej klasy (tak, że w każdej drużynie znaleźli się przedstawiciele ze wszystkich klas). Drużyny te reprezentowały państwa tj.: Buthan, Somalia, Brunei, Zambia, Libia, Cypr. Każda drużyna musiała przejść przez wszystkie konkurencje (bieg w worku, bieg ze skakanką, pajęczyna, przejście wyznaczonej trasy w zaklejonym kasku, grupowy rzut piłką lekarską, pokonanie ścieżki z materaców przewrotami w przód i wykończeniem strzałem do bramki). Po podliczeniu wyników okazało się, że zwycięska okazała się drużyna reprezentująca Somalię: Anna Wojtuń, Dominika Spyt, Łukasz Skowiera, Leszek Sulżycki, Krzysztof Klawunn, Sylwester Brzozowski. Nie zabrakło również kibiców. Tydzień przed Dniem Sportu każda klasa wylosowała państwo, któremu będzie kibicowała. Państwo kibicowały odpowiednio swoim drużynom podczas wszystkich konkurencji. Dodatkowo każda klasa miała być przebrana w stroje o barwach narodowych swojego państwa, przygotować „maskotkę” oraz okrzyki w języku wylosowanego kraju. Uczniowie pokazali, że mają sporo pomysłów. Dla rozstrzygnięcia, która klasa powinna wygrać rozegrano dodatkowo konkurencję międzyklasową – przeciąganie liny. Rywalizacja była zacięta. Niekiedy to dziewczyny okazywały się silniejsze od chłopaków. Została również przeprowadzony konkurs na najlepszą „maskotkę” sportową. Tu bezkonkurencyjny okazał się libijski samobójca. I ogromna siła, i wielka pomysłowość klasy IIa doprowadziły do tego, że ponownie otrzymali dyplom za I miejsce. Był to czas, który pozwolił na chwilę zabawy po całym ciężkim roku nauki. Zdjęcia w galerii.

aut. Weronika Rogut kl. IIa

Lokalizacja naszej szkoły ...

Szkoła mieści się w centrum Złotowa, przy jednej z głównych ulic, prowadzących do dworca kolejowego i autobusowego. W sąsiedztwie Liceum znajdują się: pływalnia Laguna, korty tenisowe, lodowisko (w czasie zimy) i sala Z.C.A.S., na której swoje spektakle wystawia szkolny teatr Matysarek. Złotów jest siedzibą gminy oraz miastem powiatowym, położonym w środkowej części Krajny, nad rzeką Głomią, na północnym krańcu województwa wielkopolskiego. 

O nas ...

Szkoła ma wieloletnie doświadczenie w kształceniu młodzieży. Nasi absolwenci studiują na znanych uczelniach w kraju i za granicą. Na podstawie wyników badań ankietowych, przeprowadzonych wśród młodzieży i rodziców naszych uczniów, zdecydowana większość uważa, że szkoła jest bezpieczna, a uczniowie są  zadowoleni z podjęcia nauki w naszym Liceum. Misja, wizja i priorytety pracy szkoły. Prezentacja