Responsive Joomla Templates by BlueHost Coupon

MIŁOŚNIK FILOZOFII Z I LO

Kewin Nowakowski, uczeń II klasy I  Liceum Ogólnokształcącego im. Marii Skłodowskiej-Curie w Złotowie został uczestnikiem eliminacji centralnych XXVIII Olimpiady Filozoficznej w Warszawie. Opiekunem ucznia jest dr Sylwester Szczerbiak.

Pierwsza część Olimpiady, to etap szkolny, który polegał na samodzielnym opracowaniu tematu w formie poszerzonej rozprawy filozoficznej. Do wyboru było 10 tematów. Reprezentant złotowskiego „ogólniaka” wybrał temat „ Czy bohaterowie muszą umierać młodo? Jednostka – wolność – historia”. Po ocenie wstępnej dokonanej przez opiekuna szkolnego, dr Sylwestra Szczerbiaka, pracę przesłano do Komitetu Okręgowego Olimpiady Filozoficznej w Poznaniu, gdzie uzyskała wysoką ocenę recenzentów z Instytutu Filozofii i Socjologii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza. 20 lutego br. odbył się finał okręgowy, który miał charakter egzaminu pisemnego i składał się z dwóch części. Pierwsza część polegała na samodzielnym napisaniu eseju na jeden  spośród trzech tematów przygotowanych przez Komitet Główny Olimpiady w Warszawie. W drugiej części uczestnicy rozwiązywali test, na który składały się zadania wielokrotnego wyboru i zadania otwarte. Na początku marca ogłoszono wyniki, na podstawie których Kewin został rekomendowany do finału ogólnopolskiego. W połowie marca Komitet Główny Olimpiady Filozoficznej po ostatecznej weryfikacji wyników podjął decyzję o zakwalifikowaniu Kewina do eliminacji centralnych Olimpiady, które odbędą się 16 kwietnia br. w Warszawie. Warto zaznaczyć, że Kewin Nowakowski, podobnie jak w roku ubiegłym, jest jedynym reprezentantem tej Olimpiady szkół ponadgimnazjalnych w rejonie pilskim.

Życzymy powodzenia w finale ogólnopolskim.

 Opiekun dr Sylwester Szczerbiak