Responsive Joomla Templates by BlueHost Coupon

Wymagane dokumenty

  • oryginał lub kserokopia świadectwa ukończenia szkoły
  • oryginał lub kserokopia zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego
  • kwestionariusz osobowy
  • zgoda na przetwarzanie danych osobowych
  • karta zdrowia
  • terminarz rekrutacji na rok 2018/2019
  • Regulamin Komisji Rekrutacyjnej na rok 2017/18   (zip. format pdf)  

Brązowa Szkoła 2018

  
Fundacja Edukacyjna "Perspektywy" potwierdza, że I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. MARII SKŁODOWSKIEJ-CURIE w Złotowie jest wśród 500 najlepszych liceów w Polsce sklasyfikowanych w Rankingu Liceów i Techników PERSPEKTYWY 2018 i przysługuje mu tytuł "Brązowej Szkoły 2018".

Czytaj więcej ...